Thời gian: 13g30 ngày 29 tháng 8 năm 2016 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Sờ KHCN TP. HCM


Số lần xem trang : :486
Nhập ngày : 26-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :

BẢN TIN TBT-HCM Số 47(05-06-2017)

Triễn lãm "40 năm khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh - một chặng đường phát triển" (26-05-2015)

ƯƠM TẠO(04-11-2008)

CƠ CẤU TỔ CHỨC(04-11-2008)

CÁC CHỨC NĂNG CỦA CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ(03-11-2008)

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ (03-11-2008)

Dự kiến tổ chức HỘI THẢO “Quảng bá và giới thiệu sản phẩm Nông Lâm mùa Tết 2014”(22-11-2013)

Trang liên kết

Đối tượng ươm tạo:

Doanh nghiệp tiền ươm tạo : các nhóm hoặc các nhân, sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng kinh doanh khả thi và có động lực mạnh mẽ muốn khởi nghiệp để thực hiện ý tưởng đó

Chi tiết vui lòng xem mục  "Hướng dẫn đăng kí " . Chúc các bạn thành công !  

Map

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai tám năm bốn