PERSONNEL OF THE CENTER

 - Assoc.Prof. Nguyễn Phú Hòa                        Dicertor

- Tôn Thất Khoa                                               Staff

- Nguyễn Đỗ Ngọc Hân                                    Staff

 

 

 

Page count : :4445
Created : 04-11-2008
Last modify :19-05-2017

Web links

Đối tượng ươm tạo:

Doanh nghiệp tiền ươm tạo : các nhóm hoặc các nhân, sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng kinh doanh khả thi và có động lực mạnh mẽ muốn khởi nghiệp để thực hiện ý tưởng đó

Chi tiết vui lòng xem mục  "Hướng dẫn đăng kí " . Chúc các bạn thành công !  

Map

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn ba sáu không

Xem trả lời của bạn !