Start-up joining the Center will receive support and business development services including:

Facilities
Provide facilities to meet the needs of office work
Marketing
Promoting and promoting the brand through various forms.
Finance

 

Facilitate access and attract financial resources
Bussiness Governance
Support to complete the business plan, advice on organizational structure and management of enterprises
Technology Transfer
Provide paid surveying, evaluating, registering for protection and transferring technology
Business Services
Providing paid trainings and conferences to deliver necessary expertise needed for the growth of local entrepreneurs as well as companies.

Page count : :6675
Created : 04-12-2008
Last modify :05-06-2017

Web links

Đối tượng ươm tạo:

Doanh nghiệp tiền ươm tạo : các nhóm hoặc các nhân, sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng kinh doanh khả thi và có động lực mạnh mẽ muốn khởi nghiệp để thực hiện ý tưởng đó

Chi tiết vui lòng xem mục  "Hướng dẫn đăng kí " . Chúc các bạn thành công !  

Map

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai chín không sáu

Xem trả lời của bạn !