Tham gia ươm tạo tại Trung tâm all Doanh nghiệp would receive các dịch vụ hỗ trợ theo 2 gói: gói cơ bản (gói cố định) and gói lựa chọn

GÓI CỐ ĐỊNH

Gói cố định includes các dịch vụ tiện ích and which is any one doanh nghiệp nào cũng would receive after chính thức gia nhập Trung tâm

  * Cơ sở hạ tầng

Một sequences nhà văn phong with the tổng diện tích 170m2, in which contain 5 phòng, 1 văn phòng làm việc 32m2, 4 văn phòng dành cho all doanh nghiệp ươm tạo, all been to connect đường truyền internet tốc độ cao.

Một phòng họp with the space từ 20- 50 người with thiết bị chuyên dùng cho hội họp

Các thiết bị văn phòng dùng chung ...

  * Thông tin KHCN-thị trường

Trung tâm hỗ trợ, cung cấp cho all doanh nghiệp information about the hội chợ, hội thảo ... về KHCN Nhâm giúp doanh nghiệp has multiple cơ hội tiếp cận as thị trường, khách hàng ..

  * Hành chính nhân sự

Trung tâm would supported doanh nghiệp các dịch vụ hành chính văn phòng thông dụng like soạn thảo, tiếp cận, xử lý all công văn, thư tín, điện thoại ... thông qua bộ phận hành chính chung to include thư ký, tiếp tân, nhân viên hành chính

Hỗ trợ trong công tác tuyển dụng nhân sự and công tác kế toán cho all doanh nghiệp ươm tạo

Hỗ trợ các dịch vụ thuê bảo vệ, tạp vụ ...

GÓI SELECT

Ngoài các dịch vụ hỗ trợ been if above, the doanh nghiệp ươm tạo can use các dịch vụ, tiện ích of Trung tâm when nhu cầu như sau:

  Tiếp thị and tiếp cận thị trường

  Hỗ trợ and tư vấn tài chính

  Kỹ năng quản lý

  Quản lý nguồn nhân lực

  Dịch vụ tư vấn kế toán kiểm toán

  Quản lý sản xuất

  Hỗ trợ tư vấn all hoạt động R & D, chuyển giao công nghệ

  Luật pháp, sở hữu trí tuệ ...

Ngoài ra, the doanh nghiệp còn receive sự hỗ trợ from đơn vị liên kết trong trường

Trung Tâm Tin Học

Trung Tâm Rau Quả

 

 

Trung Tâm Nghiên Cứu và Chuyển Giao Công Nghệ

 Trung Tâm Năng Lượng và Máy Nông Nghiệp

 Trung Tâm Môi Trường

 Trung Tâm Nghiên Cứu and Ứng Dụng Công Nghệ Địa Chính

 Viện Công Nghệ Sinh Học và Môi trường

Trung Tâm Nhiệt Lạnh

Trung Tâm HTSV và QHDN

 

TT Bồi Dưỡng Kiến Thức

Số lần xem trang : :4757
Nhập ngày : 04-12-2008
Điều chỉnh lần cuối :27-05-2016

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

GIỚI THIỆU(04-12-2008)

Trang liên kết

Đối tượng ươm tạo:

Doanh nghiệp tiền ươm tạo : các nhóm hoặc các nhân, sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng kinh doanh khả thi và có động lực mạnh mẽ muốn khởi nghiệp để thực hiện ý tưởng đó

Chi tiết vui lòng xem mục  "Hướng dẫn đăng kí " . Chúc các bạn thành công !  

Map