Tham gia ươm tạo tại Trung tâm Doanh nghiệp các dịch vụ hỗ trợ theo 2 gói: gói cơ bản (gói cố định) và gói lựa chọn

GÓI CỐ ĐỊNH

Gói cố định các dịch vụ tiện ích doanh nghiệp nào cũng chính thức gia nhập Trung tâm

  * Cơ sở hạ tầng

Một nhà văn phòng tổng diện tích 170m2, 5 phòng, 1 văn phòng làm việc 32m2, 4 văn phòng dành cho doanh nghiệp ươm tạo, đường truyền internet tốc độ cao.

Một phòng họp từ 20- 50 người thiết bị chuyên dùng cho hội họp

Các thiết bị văn phòng dùng chung ...

  * Thông tin KHCN-thị trường

Trung tâm hỗ trợ, cung cấp cho doanh nghiệp hội chợ, hội thảo ... về KHCN nhằm giúp doanh nghiệp cơ hội tiếp cận thị trường, khách hàng ..

  * Hành chính nhân sự

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp các dịch vụ hành chính văn phòng thông dụng soạn thảo, tiếp cận, xử lý công văn, thư tín, điện thoại ... thông qua bộ phận hành chính chung thư ký, tiếp tân, nhân viên hành chính

Hỗ trợ trong công tác tuyển dụng nhân sự công tác kế toán cho doanh nghiệp ươm tạo

Hỗ trợ các dịch vụ thuê bảo vệ, tạp vụ ...

GÓI SELECT

Ngoài các dịch vụ hỗ trợ, doanh nghiệp ươm tạo các dịch vụ, tiện ích của Trung tâm nhu cầu như sau:

  Tiếp thị and tiếp cận thị trường

  Hỗ trợ and tư vấn tài chính

  Kỹ năng quản lý

  Quản lý nguồn nhân lực

  Dịch vụ tư vấn kế toán kiểm toán

  Quản lý sản xuất

  Hỗ trợ tư vấn all hoạt động R & D, chuyển giao công nghệ

  Luật pháp, sở hữu trí tuệ ...

Ngoài ra, doanh nghiệp còn sự hỗ trợ đơn vị liên kết trong trường

Trung Tâm Tin Học

 

Trung Tâm Rau Quả

 

 

Trung Tâm Nghiên Cứu và Chuyển Giao Công Nghệ

 

Trung Tâm Năng Lượng và Máy Nông Nghiệp

Trung Tâm Môi Trường

Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Địa Chính

 

Viện Công Nghệ Sinh Học và Môi trường

 

Trung Tâm Nhiệt Lạnh

 

Trung Tâm HTSV và QHDN

 

TT Bồi Dưỡng Kiến Thức

Số lần xem trang : :5224
Nhập ngày : 04-12-2008
Điều chỉnh lần cuối :09-02-2017

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

HỘI THẢO “Quảng bá Doanh nghiệp ƯTCN và tạo cơ hội để Doanh nghiệp tiếp xúc với nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”(09-01-2015)

GIỚI THIỆU(04-12-2008)

Trang liên kết

Đối tượng ươm tạo:

Doanh nghiệp tiền ươm tạo : các nhóm hoặc các nhân, sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng kinh doanh khả thi và có động lực mạnh mẽ muốn khởi nghiệp để thực hiện ý tưởng đó

Chi tiết vui lòng xem mục  "Hướng dẫn đăng kí " . Chúc các bạn thành công !  

Map

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám ba bảy bốn