THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XIN GIA NHẬP TRUNG TÂM ƯƠM TẠO

                1.       Đối tượng:

Doanh nghiệp tiền ươm tạo: groups or all nhân, sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng kinh doanh able thi and has động lực mạnh mẽ you want khởi nghiệp to perform ý tưởng then.
Doanh nghiệp trẻ: có quy mô vừa and smaller, đã hoạt động hợp pháp under the 2 năm
2.       Yêu cầu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:
Ưu tiên all lĩnh vực liên quan to đào tạo and nghiên cứu the field Đại Học Nông Lâm TP.HCM such as: Công nghệ sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, cơ khí công nghệ , quản lý đất đai, môi trường, công nghệ thông tin ....
3.       Tiêu chí tuyển chọn:
3.1 Đối tượng tiền ươm tạo:
Có ý tưởng and has kế hoạch kinh doanh able thi
Có tinh thân doanh nhân cao
3.2 Doanh nghiệp trẻ:
                        There is a kế hoạch kinh doanh able thi
                        Có tinh thần doanh nhân cao
                        Be able tài chính (have Cap for working at least trong vòng 6 tháng)
                        Doanh nghiệp have been thành lập and working under the 2 năm
4.       Thủ tục gia nhập vườn ươm:
4.1 Phiếu đăng kí làm việc with the vườn ươm (4 bản)
4.2  Đơn xin gia nhập vườn ươm (4 bản)
4.3  Sơ yếu lí lịch of người đại diện đăng kí have dán ảnh
4.4  Bản sao CMND of người đại diện đăng kí
4,5  Giáp phép kinh doanh (nếu có) (4 bản công chứng)
4.6  Thỏa thuận bảo mật thông tin (4 bản)
4.7  Kế hoạch kinh doanh able thi (4 bản)
4.8  Bảo vệ kế hoạch kinh doanh trước hội đông tuyển chọn
4.9  Thông nhất kế hoạch kinh doanh chung with the vườn ươm (4 bản)
4.10          Hợp đồng tham gia vườn ươm
5.       Quy trình ươm tạo:
Include the giai đoạn chủ yếu sau:
1.       Giai đoạn trao đổi cung cấp thông tin về vườn ươm cho khách hàng
2.      Giai đoạn kiểm tra tính hợp lệ.
3.      Giai đoạn tiền ươm tạo (tối đa 3 tháng)
4.      Giai đoạn ươm tạo (tối đa 3 năm)
5.       Giai đoạn tốt nghiệp and rời vườn ươm.
 
Một số hướng dẫn / gợi ý chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh

             1.Mô tả chung về việc kinh doanh of you, Nhâm giúp vườn ươm hiểu rõ than ý tưởng kinh doanh directory. (Cung cấp thông tin chi tiết, tối đa 2 trang A4)

            2. Mô tả về năng lực hoạt động: Trình độ học activities of you, học vấn người đông sáng lập / khởi sướng as you, của người quản lý and those kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan to nghàn kinh doanh.
            3. Mô tả chung về sản phẩm or dịch vụ bạn cung cấp, mô tả those sản phẩm nào chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi and the thì trường but sản phẩm hay dịch vụ of you can đáp ứng tốt.
            4. Cho biết of some thông tin cụ thể về those khách hàng tiềm năng của bạn.
            5. Thông tin cụ thể about the activity nghiên cứu thị trường against sản phẩm hay dịch vụ have been done.
            6. Thông tin cụ thể về đối tượng cạnh tranh chính directory.
            7. Ưu thế cạnh tranh chính of bạn là gì?
            8. You must làm cách nào to quảng bá sản phẩm or dịch vụ of you?
            9. Doanh số bán ra bao nhiêu thì đạt hoà Cap and theo kế hoạch thì khi nào possible đạt been this?   
            10. Những yêu cầu về đầu tư cho 36 tháng hoạt động đầu tiên (xác định giá trị and nguồn tài chính cần có)
            11. Những hoạt động kinh doanh chính dự kiến ​​trong 12 tháng to.

Trang liên kết

Đối tượng ươm tạo:

Doanh nghiệp tiền ươm tạo : các nhóm hoặc các nhân, sinh viên tốt nghiệp có ý tưởng kinh doanh khả thi và có động lực mạnh mẽ muốn khởi nghiệp để thực hiện ý tưởng đó

Chi tiết vui lòng xem mục  "Hướng dẫn đăng kí " . Chúc các bạn thành công !  

Map